PRIVACYBELEID

Bescherming persoonsgegevens en beveiliging

De verkoper verklaart en garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk zijn en alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de met de koper aangegane overeenkomst en voor de marketing doeleinden van de verkoper (incl. marketingactiviteiten uitgevoerd samen met de contractuele partners van de verkoper). De persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan derden, met uitzondering van de gevallen waarin deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de distributie van en de betaling voor de bestelde goederen (naam, rekeningnummer, verzendadres) of voor speciale marketingdoeleinden. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zal de koper, zonder afbreuk te doen aan de rechten op bescherming persoonsgegevens, de gegevens verwerken en opslaan in overeenstemming met de wet. De koper geeft toestemming aan de verkoper om de verstrekte persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor de uitvoering van de koopovereenkomst in kwestie en voor de marketing doeleinden van de verkoper. Deze toestemming intrekken kan door middel van het versturen van een bericht aan ANNABIS MEDICAL s.r.o., IC: 29300321, T.G.Masaryka 30, 796 01, Prostějov of door invulling van het contactformulier op de website.
Klanten die een claim indienen bij ANNABIS MEDICAL s.r.o zijn verplicht om hun volledige naam, adres, telefoonnummer en handtekening (digitale handtekening), waarbij gegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van de behandeling van de vordering.

Kopers kunnen te allen tijde adreswijzigingen doorgeven.

Bij het verkrijgen van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, kan ANNABIS MEDICAL s.r.o. cookies gebruiken in overeenstemming met Richtlijn 95/46 / EG (aka Cookie-richtlijn) met het oog op het verstrekken van informatie diensten, waarbij ANNABIS MEDICAL s.r.o. ervoor zorgt dat de gebruiker zich bewust is van het feit dat de gegevens opgeslagen worden in hun eindapparaten. De voorwaarden voor het gebruik van cookies zijn beschikbaar.
Om criminaliteit te voorkomen en schade te beperken, behoudt ANNABIS MEDICAL s.r.o. zich het recht voor om een ​​bestelling geplaatst door een op de zwarte lijst genoteerd en geblokkeerd IP-adres af te wijzen. Kopers die problemen ondervinden met het plaatsen van hun bestelling kunnen contact opnemen met ANNABIS MEDICAL s.r.o. door het invullen van het contact formulier. here.

Bescherming persoonsgegevens en beveiliging

Bij de verwerking van de persoongegevens hanteren wij de aldaar geldende wetgeving.

Bescherming persoonsgegevens en beveiliging

ANNABIS MEDICAL s.r.o. verklaart en garandeert dat alle persoonlijke gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd en als zodanig worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en de Algemene Leveringsvoorwaarden van ANNABIS MEDICAL s.r.o.

Welke gegevens worden verzameld?

Afhankelijk van de manier waarop we met u omgaan, kunnen we verschillende soorten persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overbrengen. Dit bevat:

 • Identiteitsgegevens, zoals uw naam en titel. We kunnen ook uw geboortedatum of geslacht verzamelen, maar alleen als u ervoor kiest om ons die informatie te verstrekken, bijvoorbeeld in een productrecensie of uw accountinstellingen.
 • Contactinformatie, zoals uw postadres, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer (s).
 • Betalingsinformatie, zoals creditcard-, debetkaart- en andere financiële betalingsinformatie indien e-shop is ingeschakeld op de website.
 • Accountprofielinformatie, zoals uw gebruikersnaam of vergelijkbare ID, accountwachtwoord en aankoop- / bestelgeschiedenis
 • Technische informatie, zoals uw internetprotocol (“IP”) -adres; uw webbrowsersoftware en -versie; als u via een link van een andere website bij de Services bent gekomen, informatie over de pagina waar u vandaan kwam; uw mobiele apparaat-ID en andere informatie over apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.
 • Online-activiteitsinformatie, zoals informatie over uw activiteit tijdens het gebruik van de Services, inclusief informatie die we mogelijk verzamelen door het gebruik van cookies.
 • Marketing- en communicatie-informatie, zoals uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing, promoties en verkoopaanbiedingen van ons en onze marketingpartners, en foto’s met afbeeldingen van u waar u ons deze wilt geven als onderdeel van een prijsvraag of wedstrijd.

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Om criminaliteit te voorkomen en schade te beperken, behoudt ANNABIS MEDICAL s.r.o. zich het recht voor om een ​​bestelling, geplaatst door een koper van een op een zwarte lijst genoteerd of geblokkeerd IP-adres, af te wijzen. Kopers die problemen ondervinden met het plaatsen van hun bestelling kunnen contact opnemen met ANNABIS MEDICAL s.r.o. door het invullen van het contact formulier op de website.

Dataretentie

We bewaren de informatie die u verstrekt voor de duur van onze relaties, plus een redelijke periode om regelmatig verwijderingsroutines te kunnen uitvoeren, of om rekening te houden met het toepasselijke verjaringstermijnstatuut of, indien vereist onder dwingend toepasselijk recht. Als u marketingcommunicatie wenst te ontvangen, zullen wij de informatie bewaren die nodig is om u deze communicatie toe te sturen na het einde van onze klantrelatie of na hun verzameling, als u een potentiële klant bent.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang tot uw informatie: u hebt het recht om te bevestigen of en hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, waarom we het gebruiken, hoe lang we het bewaren en met wie we het delen. U hebt ook het recht om een ​​gratis exemplaar van ons te vragen.
 • Recht op het delen van uw gegevens: u hebt het recht om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen voor persoonlijk gebruik, inclusief delen met andere entiteiten.
 • Recht om uw gegevens te corrigeren: als u van mening bent dat we persoonlijke informatie over u bewaren die onnauwkeurig, misleidend of onvolledig is, hebt u het recht om te verzoeken dat we die informatie in onze administratie corrigeren.
 • Recht om te verzoeken dat wij uw informatie verwijderen: u hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke informatie uit onze administratie verwijderen.
 • Recht om te verzoeken dat we het gebruik van uw gegevens beperken: u hebt ook het recht om ons te verzoeken om ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken.
 • Recht om toestemming in te trekken: als u toestemming geeft voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@annabishemp.com

• Klachtrecht bij een toezichthoudende instantie: als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens of deze behandelen, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in uw eigen land.